0-02-04-73e2294f69fd4f3689b014534c8017c33a8f9c098d9fdaca138ecb6b09c7d6b7_daddfc4fd0ff12eb

Смарт гламп 2023-2024

Удружење за креативни развој деце Креативне лабораторије организује први ексклузивни образовни камп у Србији који се темељи на хеуристичким стратегијама учења и поучавања, уз подршку смарт технологија. Аутор савременог концепта амбијенталног учења […]