Програми

ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ

У дечијем клубу Еурека, током школске године, ради боравак за децу узраста од 7 до 12 година.

Радно време: од  07.30 до 17.30 сваког радног дана.

Дневни ритам активности

 • 7.30 – 8.00 – Пријем деце
 • 8.00 – 9.00 – Јутарње вежбање – спортико
 • 9.00 – 11.00 – Пет плус програм (индивидуализовани рад са децом на изради домаћих задатака из свих наставних предмета)
 • 11.00 – 11.30 – Воћна ужина
 • 11.30 – 13.00 – Еурека, Константин, Кул култура (едукативне радионице)
 • 13.00  – 14.00 – Ручак (погледајте актуелни јеловник)
 • 14.00 – 16.00 – Пет плус програм (индивидуализовани рад са децом на изради домаћих задатака из свих наставних предмета)
 • 16.00 – 17.00 – Спортске активности
 • 17.00 – 17.30 – Преузимање деце

ПЕТ ПЛУС

 • Садржаји: образовни програми  за основну школу
 • Индивидуализовани рад
 • Групе до 16 деце
 • Трајање: 2 сата
 • Узраст: 7 до 12 година
 • Време:  Радним даном од 9.00 до 11.00 и 14.00 до 16.00

Пет плус  је базиран на садржајима који су обухваћени обaвезним наставним плановима,  програмима и образовним стандардима основних школа у Србији. Циљ је да се деци пружи подршка у продубљивању и проширивању знања која стичу током  редовне наставе у школи. Индивидуализованим приступом уз подршку мултимедијалних софтвера и савремних информационих технологија, обезбеђено је напрадовање деце у оној области за коју поседују највећи интерес, али и подршка у саваладавању елементарног школског градива.

ЕУРЕКА

 • Садржаји природних наука
 • Хеуристичке методе рада
 • Групе до 12 деце
 • Трајање: 1,5 сат
 • Узраст: 7 до 12 година
 • Време: Уторак од 11.30 до 13.00

Еурека обухвата садржаје природних наука: астрономије, математике, билогије, хемије и физике у чијој реализацији доминирају хеуристичке методе рада, учење путем открића и решавања проблема уз мноштво екплоративних поступака у природи и контаката са светом који нас окружује. Природно окружење, објекти реалног света, центри за учење на отвореном као и мултимедијалне технологије представљају кључни садржај за конструисање појмова природних наука и развој логичког мишљења.

КОНСТАНТИН

 • Садржаји друштвених  наука и уметности
 • Рад на пројектима
 • Групе до 16 деце
 • Трајање: 1,5 сат
 • Узраст: 7 до 12 година
 • Време: Понедељак и четвртак од 11.30 до 13.00

Константин је заснован на интегративном приступу учењу и повезивању разноврсних садржаја ради стицања целовитих и интердисциплинарних знања из области хуманистичких наука и уметности. Пројектна метода заузима централно место у реализацији овог програма. Сагледавање историјских појмова и развоја људског друштва немогуће је без истовременог осветљавања уметности, културе и религије неке временске епохе.

КУЛ КУЛТУРА

 • Садржаји: Културно наслеђе Србије и света
 • Амбијентално и ситуационо учење
 • Групе до 16 деце
 • Трајање: 1,5 сат
 • Узраст: 7 до 12 година
 • Време: Среда и петак од 11.30 до 13.00

Кул култура је програм креиран са циљем да деци омогући сусрет са културним наслеђем Србије и других земаља света.  Путем амбијенталног и ситуационог учења стварамо услове за развој здравих и културних навика деце, утичемо на формирање и васпитавање њиховог књижевног, драмског, музичког, ликовног укуса, развијамо културу дијалога и толеранције.

MC- МАТЕМАТИЧКИ КЛУБ

 • Садржаји: Визуелна математика
 • Методе: Игра, откривање
 • Групе до 16 деце
 • Трајање: 1 сат
 • Узраст: 5 до 7 година
 • Време: Уторак и четвртаак од 17.30 до 18.30

MC-математички клуб за најмлађе,  креиран је са циљем да подстакне  развој мисаоних функција код деце које су пресудне за развој математичког мишљења, омогући разумевање и пробуди љубав према математичким садржајима на предшколском узрасту. Дидактички систем хеуристичких математичких игара заснива се   на опажању и откривању математичких својстава објеката окружујуће реалности, једначењу пиктограма и идеограма почетних геометријских и аритметиких појмова, као и на постепеном прелазу са енактивног на иконички и симболички начин мишљења.

БАЛЕТСКИ СТУДИО

 • Садржаји: сценска уметност
 • Групе: до 16 полазника
 • Трајање: 1 сат
 • Узраст: 4  до 9 година
 • Време: Среда 18.00 – 19.00 и субота  од 09.00 до 10.00

Балетски студио осмишљен је са циљем да помогне правилном физиолошком развоју деце уз развој кординације и моторичких способности, подстакне развој музикалности, осећаја за ритамику, маштовитост и импровизацију код деце.

СМАРТ АВАНТУРА

 • Садржаји: Спортске активности, развој меморије и логичког размишљања
 • Групе: до 15 деце
 • Трајање: 1,5 сат
 • Узраст: 8 до 15 година
 • Време: субота од 11:30 до 13:00

Смарт авантура је програм намењен деци узраста 8 до 15 година. Програм је осмишљен са циљем да представи основне елементе спорта који се зове Оријентириг, спорта који развија вештине сналажења у природи уз помоћ карте и компаса. Оријентиринг се још назива и спорт “решавања проблема”, у којем се поред утицаја на развој моторичких способности у значајној мери утиче и на развој когнитивних способности (мишљење, увиђање, пажња, концентрација, брзо сналажење у непознатим ситуацијама) и конативних својстава (упорност, истрајност, самопоуздање, борбеност, такмичарство, потреба за постигнућем).

АРТ КЛУБ

 • Садржаји: Визуелне уметности
 •  Групе до 16 деце
 • Трајање: 1  – 1,5 сата
 • Узраст: 6-10  и 10-14 година
 • Време: понедељак 18.30 – 20.00  и субота 10.00 – 11.30

Blooming talent  је ауторски програм ликовних радионица уметнице Марије Јовановић. Циљ ликовних радионица јесте развој перцепције, упознавање и овладавање различитим ликовним техникама (акварел, суви пастел, темпера, колаж и сл.)

ДРАМА КЛУБ

 • Садржаји: Култура и уметност
 • Драмске технике и метода Виоле Сполин
 • Групе до 16 деце
 • Трајање: 1,5 сат
 • Узраст: 7 до 11 година и 12 до 15 година
 • Време: Уторак и четвртак  19.30. – 20.30; недеља   18.00 – 19.00 и 19.00 – 20.00

Драма клуб Еурека намењен је деци која су радознала, креативна, маштовита, отворена,  комуникативна или желе то да постану. Кроз драмске игре и организоване посете биће у прилици  да упознају позориште, развију културу понашања,  изражавања,  стекну самопоуздање, унапреде моторичке и интелектуалне способности. Путем великог броја игара: загревања, фокуса, меморије, трансформације, импровизације, односа са публиком и простором, на брз, лак и креативан начин освајаће сценски простор и усвајати сценски доживљај. Програмом су предвиђене посете Народном позоришту, пробама глумаца, зимска и летња представа за посетиоце, као и посете познатих глумаца дечијем клубу Еурека.  Драмске радионице по методи Виоле Сполин, једне од најзначајнијих америчких позоришних педагога, воде Ивана Шћепановић и Нела Михаиловић (глумице Народног позоришта у Београду).

ШКОЛА ГИТАРЕ

 • Садржаји: Музичка култура
 • Рад у малим групама
 • Трајање: 1 сат
 • Узраст: 9 до 15 година
 • Време: Договор

Школа гитаре намењена је деци који улазе у свет музике и почињу да овладавају овим инструментом. Уз индивидуализовани приступ имају могућност да напредују у складу са својим способностима, темпом и стилом учења, обогате свој унутрашњи свет и развију љубав према гитари.

Језички клуб

 • Садржаји : Страни језици
 •  Групе до 16 деце
 • Трајање: 1 сат
 • Узраст: 6 до 12 година
 • Време:
 • Понедељак: од 17.30 до 18.30
 • Уторак и четвртак од 18.30 до 19.30 (енглески језик)
 • Уторак и петак од 10.00 до 11.00; 14.00 до 15.00  (француски језик)
 • Петак од 14.00 до 15.00 (немачки језик)

Језички клуб  пружа могућност да се деца на раном узрасту упознају са другим културама, савладају основе страних језика (енглеског, француског, немачког) кроз спонтане свакодневне активности, комуникацију и дружење.

Парти клуб

 • Садржаји: Прослава рођендана и празнична дружења
 • Групе до 25 деце
 • Трајање: 2 сата
 • Време: субота 13.00 – 15.30 и  18.00 до 20.30

Парти клуб  ради викендом и омогућава организацију тематски планираних рођендана и празничних дружења деце. Понуда обухвата изнајмљивање простора, декорацију, анимацију, припрему и послужење хране и пића.

Тин клуб

 • Садржаји : радионице, дружење и забава
 • Групе до 16 деце
 • Трајање: 1,5  – 4,5 сата
 • Узраст: 13 до 15 година
 • Време: петак од 20.00 до 22.00, субота и недеља од 13.00 до 17.30 (мала матура)

Тин клуб  је намењен младима узраста 13 до 15 година. Осмишљен је са циљем да кроз различите радионице, забаву и дружење обезбеди социјалне контакте вршњака, презентацију њихових индивидуалних интересовања, таланета,  способности, постигнућа и на тај начин допринесе стварању позитивне слике о себи, изградњи идентитета и хармоничном развоју личности на том узрасту.

​МАЛА МАТУРА

У периоду од новембра до јуна,  у оквиру Тин клуба,  реализује се  програм Мала матура путем којег ученици осмог разреда имају могућност да систематизују и прошире постојећа знања неопходна за успешно полагање завршног испита. Настава се организује у блоковима искључиво викендом. Ученици могу одабрати припрему за српски  језик, математику или комбиновани тест, односно један, два или три програма.

Недеља од 13.00 – 17.30 (комбиновани тест, математика, српски језик)