Смарт гламп 2023-2024

Удружење за креативни развој деце Креативне лабораторије организује први ексклузивни образовни камп у Србији који се темељи на хеуристичким стратегијама учења и поучавања, уз подршку смарт технологија. Аутор савременог концепта амбијенталног учења (који интегрише природно окружење са технологијом QR кодова је др Александра Симић. Током боравка у глампу, учесници имају прилику да истражују и откривају природни амбијент у коме бораве, стичу функционална знања, решавају низ проблеских задатака, развијају практичне вештине и креативно мишљење у сарадњи са стручним сарадницима, вођени интелигентним системом за управљање учењем.

Природно окружење је подељено на 6 амбијенталних целина, креативних лабораторија, које су означене QR кодовима. Једноставним скенирањем путем таблета обезбеђен је приступ основним информацијама и креативним задацима на интернет локацији.  Процес учења садржи елементе игре и авантуре у природи. На крају боравка сви учесници добијају сертификат Смарт глампер.

Истражи! Откриј! Сазнај!